Vrouwenfotos.nl

Terms of Use / Algemene Voorwaarden

Vrouwen fotos - naakte vrouwenVoorwaarden
Bezoekers van vrouwenfotos.nl verklaren akkoord te gaan met de voorwaarden op deze pagina. Deze voorwaarden gelden voor alle handlingen die de bezoeker op de website kan uitvoeren; waaronder, maar niet uitsluitend;

- Bestanden bekijken
- Bestanden toevoegen
- Commentaar geven op bestanden
- Links bezoeker


Bezoeker verklaard akkoord met het volgende;

- U bent minimaal 18 jaar of ouder.

- De bestanden die u toevoegt/uploadt betreffen uitsluitend personen die minimaal 18 jaar oud zijn.

- Vrouwenfotos.nl behoudt het recht om bestanden, reacties of andere delen van haar website aan te passen en/of te verwijderen.

- De bestanden die u toevoegt/upload maken geen inbreuk op auteurs-, merken-, eigendoms- en/of databankenrecht.

- Vrouwenfotos.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die voortvloeit uit publicatie van toegevoegde/geuploade bestanden.

- Door het toevoegen/uploaden van bestanden en het bezoeken van deze website, verklaart u Vrouwenfotos nooit aansprakelijk te zullen stellen voor enigerlei schade die voortvloeit of kan voortvloeien uit gepubliceerde bestanden.

- Indien u zelf de houder bent van auteurs-, merken-, eigendoms- en/of databankenrecht, dan geeft u na het toevoegen/uploaden van de betreffende bestanden Vrouwenfotos toestemming om het materiaal te (her)publiceren op Internet.Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden zoals zij worden aangeboden op vrouwenfotos.nl dient u per direct onze website te verlaten.

Bij voorbaat dank,
Team Vrouwenfotos.nl.


Terug naar de gratis vrouwenfotos!

Vrouwen fotos - naakte vrouwen Copyright ©2024 Vrouwenfotos.nl
Webmasters ~ Voorwaarden ~ Contact